ՀՀ կենսաթոշակառուների թվաքանակի և կենսաթոշակների միջին չափի վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 2, 2020
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 135-141

Փոխարժեքի փոխկապվածությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների հետ ՀՀ օրինակով

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 1, 2020
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 131-137