Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2018 № 2 (26)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 26-35