Մարդկային էմբրիոնի և պտղի պաշտպանության՝ ՀՀ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված դրույթների համապատասխանությունը միջազգային իրավական չափանիշներին

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 223-238