(Русский) Некоторые документы по истории окончательного присоединения Талышинского ханства к Российской империи

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ,№ 1. 2011
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 63-72

(Русский) Некоторые документы по истории окончательного присоединения Талышинского ханства к Российской империи

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 1, 2011
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 63-72

Բյուզանդական էկզարխատների կառավարման մեջ հայերի դերակատարության հարցի շուրջ

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 1-2 ,2015
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 27-33

Եթովպիայի հայկական ճարտարապետական և տեղանվանական հուշարձանների ուսումնասիրման շուրջ

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 2 , 2016
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 70 - 77

Կիպրոսի հայկական ճարտարապետական և տեղանվանական հուշարձանների ուսումնասիրման շուրջ

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 2 , 2017
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 47 - 73

Հնդկաստանի հայկական ճարտարապետական և տեղանվանական հուշարձանները

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 1 ,2018
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 66 - 96

Նոյան Տապանի Մասունքի պատմության անհայտ էջեր

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ,1 , 2016
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 45 - 52

Չինաստանի հայկական ճարտարապետական և տեղանվանական հուշարձանները

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 2 ,2018
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր

Սերբիայի հայկական ճարտարապետական և տեղանվանական հուշարձանների ուսումնասիրման շուրջ

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 1 , 2017
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 63 - 73