Խորհրդային Հայաստանում արևմտահայ գաղթականության առօրյայի պատմությունից (1920-ական թվականների սկիզբ)

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 109-115