Հայաստանի Հանրապետության որպես ինքնիշխան, սոցիալական և իրավական պետոթյան հարկային քաղաքականության սահմանադրական սկզբունքները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (37), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 33-41

Պետության հարկային քաղաքականության բնութագրիչները և գործառութային նշանակությունը ժամանակակից իրավաընկալման պայմաններում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (34), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 61-68