Բրոնզ-երկաթեդարյան Հայաստանի դամբարանադաշտերի տարածական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները. նախնական դիտարկումներ

Գիտական հրատարակություն Հայագիտության հարցեր 2 (11)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 160-176

Դիտարկումներ Հայաստանի ուրարտական շրջանի խեցեգործական ավանդույթների շուրջ

Գիտական հրատարակություն Հայագիտության հարցեր 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 84-102

Լանդշաֆտի հնագիտական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես 2019, N1
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 95-106

Հնագույն Կերենը

Գիտական հրատարակություն «Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան» Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Հրատարակչություն Գիտություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 251-259