Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 59-75