Հայ ազգային ինքնության պատմաիմաստասիրական և մշակութաբանական տեսանկյունները (Հ. Ասատրյանի օրինակով)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն 134.4, 2011
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 26-39

Արցախի ազգագրությունը, բանահյուսությունը և բարբառը «Ազգագրական հանդեսի» էջերում (Նվիրվում է «Ազգագրական հանդեսի» հիմնադրման 120-ամյակին)

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 59-66

Արցախի ժողովրդագիտությունը «СМОМПК (Сборник Материалов Для Описания Местностей и Племен Кавказа)» հանդեսի էջերում

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 86-90