Համացանցի միջոցով անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի նսեմացման կապակցությամբ ծագող հարաբերությունների իրավական կարգավորումը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 218-232

Պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի` որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտների առանձնահատկությունները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 127-140