Լատիներեն փոխառությունների գործածման յուրահատկությունները դիվանագիտության լեզվում

Գիտական հրատարակություն Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 40-46