Արդարադատության խորհրդի ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (19), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 15-19

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի՝ որպես արդարադատության անաչառ ու արդյունավետ իրականացմանն օժանդակող պետական մարմնի կառուցակարգային անկախության և ֆունկցիոնալ արդյունավետության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկած սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (29), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 40-47