Հայկական հարցը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1918 թ. մարտ – հունիս ժամանակահատվածում

Գիտական հրատարակություն Հայագիտության հարցեր 1 (10)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 42-62