Գրիգոր Նազիանզացու «Ի ծնունդն Քրիստոսի» ճառի Եղիա Ասորու և Վարդան Հաղպատեցու հեղինակած լուծմունքները և դրանց արտացոլումը «Տոնապատճառ» ժողովածուներում

Գիտական հրատարակություն Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2014
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 52-82