Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողությունը՝ որպես սեփականության իրավունքի երաշխիք

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 321-335

Նախնական դատական վերահսկողության առարկայի հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 293-309

Վարույթի հանրային մասնակիցների կողմից մինչդատական ակտերը դատարան բողոքարկելու իրավաչափության որոշ հիմնախնդիրներ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 532-546