Գիտական հրատարակություն Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները, Գիտամեթոդական հանդես, № 4 (8) 2019
Հրատարակչություն Երևան քաղաքում Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 138-146