Դարբնի ծիսական կերպարի իմաստաբանությունը արցախցիների հավատալիքների համատեքստում (XIX-XX դդ.)

Գիտական հրատարակություն «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն Երևանի համալսարան
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 321-324

Հումանիտար մշակույթի էթնիկ առանձնահատկությունները Շուշվա գավառում XIXդ. վերջին

Գիտական հրատարակություն «Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան» Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Հրատարակչություն Գիտություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 302-307