Իրավունքների և պարտավորությունների փոխադարձության պահպանումը Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության և Մոնղոլական կայսրության հետ Կիլիկիայի հայկական թագավորության կնքած միջպետական պայմանագրերում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (16), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 20-25

Կիլիկիայի հայկական թագավորության միջպետական պայմանագրերի կնքման և կատարման պրակտիկան

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (13), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 46-51

Օտարերկրացիներին տրվող անձնական և գույքային արտոնությունները և անձեռնմխելիությունը ըստ Կիլիկիայի հայկական թագավորության կողմից Վենետիկի և Ջենովայի հանրապետությունների հետ կնքած միջազգային պայմանագրերի

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (15), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր 2011
Տարեթիվ
Էջեր 26-31