ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (107)

ՌԴ հայկական սփյուռքի լրատվամիջոցները. կազմակերպական կառուցվածքը և դերը համայնքային կյանքում

Գիտական հրատարակություն «Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 162-170