ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արխետիպը խորհրդանիշների մարմնավորման պրիզմայով

Գիտական հրատարակություն «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 314-317

Արցախի ազգագրությունը, բանահյուսությունը և բարբառը «Ազգագրական հանդեսի» էջերում (Նվիրվում է «Ազգագրական հանդեսի» հիմնադրման 120-ամյակին)

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 59-66