ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տրամադրության արտահայտությունը, էմոցիան ու հարաբերությունը որպես շփման միջոցներ

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 104-107

Քաղաքական խոսույթի քերականական միջոցները. Հոգելեզվաբանության տեսանկյուն

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 153-157

Քերականական ու հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը պատմության ֆակուլտետի ուսանողների մոտ անգլերեն պատմական-մասնագիտական տեքստերի միջոցով

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 84-97