ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անգլերեն և հայերեն լեզուներում հատուկ լեզվական գործառույթների կիրառումը կանանց կողմից ամենօրյա զրույցների համատեքստում

Գիտական հրատարակություն «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 260-268

Անգլերենի ժամանակային հարաբերակցության կարգի և հայերենի ոչ իրադրական ժամանակի (ենթա-)կարգի զուգադրական քննություն

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 38-51