ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թագուհի Ելիզավետայի ամանորյա ուղերձների լեզվական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն

Գիտական հրատարակություն Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 122-126