ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները հետխորհրդային ինտեգրման և ժողովրդավարացման գործընթացներում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 58-66

Քերականական անօրինաչափ իրողությունները ժամանակակից հայերենի անուն խոսքի մասերի համակարգում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 19-28

Քաղաքական խոսույթի քերականական միջոցները. Հոգելեզվաբանության տեսանկյուն

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 153-157

Քերականական ու հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը պատմության ֆակուլտետի ուսանողների մոտ անգլերեն պատմական-մասնագիտական տեքստերի միջոցով

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 84-97