ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պոետիկ տեքստերի օգտագործումը ռուսաց լեզվի դասաժամերին (Վ. Կոնոպլյովի քնարերգության օրինակների հիման վրա)

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 59-65

Վարդան Ոսկանյան, Հասմիկ Կիրակոսյան. Պարսկերեն հասարակական- քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ

Գիտական հրատարակություն Գիտական Արցախ, № 1(2), 2019
Հրատարակչություն «Քոփի Փրինթ», ԵՊՀ հրատարակչություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 468-470