ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նախածանցների ձևաբանական և իմաստային դասակարգումը ժամանակակից իտալերենում, անգլերենում և հայերենում

Գիտական հրատարակություն Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 76-86

Նախդիրների իմաստաբանական և շարահյուսական բնութագրերը ռուսերենում, հայերենում և անգլերենում

Գիտական հրատարակություն «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 302-307