ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (683)

Մ. Աբեղյանի հինգ հոլովի տեսությունը`հայերենի հոլովական համակարգը ճշգրիտ ներկայացնող եղանակ

Գիտական հրատարակություն Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 63-68

Մակդիրը և փոխաբերությունը Սուրեն Այվազյանի «Ճակատագիրն հայոց» վեպում

Գիտական հրատարակություն Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ։ Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50- ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Հրատարակչություն Արմավ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 540-546