ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Չալթըրի և շրջակա բնակավայրերի հայերի բարբառը ու մշակույթը

Գիտական հրատարակություն «Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 238-250