ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Քերականական անօրինաչափ իրողությունները ժամանակակից հայերենի անուն խոսքի մասերի համակարգում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 19-28

«Ռուսերենն օտարալեզուների համար» դասընթացի դասավանդման հայեցակարգը, որպես ռուսերենն որպես մայրենի լեզու ուսուցման մեթոդաբանության ճյուղավորում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 51-58

(Русский) Исследования по семантике предлогов на, on, in через призму фонемно-семантической словообразовательной модели арцахского диалектного языка

Գիտական հրատարակություն
Հրատարակչություն
Վայր
Տարեթիվ 2018
Էջեր 222-230