ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (1756)

Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում

Գիտական հրատարակություն Պետություն և իրավունք, N 4 (74), 2016
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 21-32

Ընդդատության կանոնների խախտման հետևանքները քաղաքացիական գործի հարուցման փուլում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 354-369

Ընկերական միջավայրի ազդեցությունը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 320-334