ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի իրավական բնույթը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 137-152

«Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ» ՀՀ քրեական օրենսգրքի 32-րդ գլխում առկա բացերը, հակասությունները և իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած վիճահարույց հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն ԼՂՀ դատական իշխանություն, № 3, 2015
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 4-8

Զանգվածային լրատվամիջոցների իրավական կարգավիճակը և նրանց դերը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (14), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 2-6

Զանգվածային լրատվության միջոցների հնարավորությունների օգտագործումը հանցավորության կանխարգելման կազմակերպման գործընթացում

Գիտական հրատարակություն Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), 2015
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 48-52