ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (1747)

Խմբային հանցավորության դեմ պայքարում արտասահմանյան երկրների օրենսդրական կարգավորումները և դատական պրակտիկան. համեմատաիրավական ուսումնասիրություն

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 442-465

Խմբային հանցավորության և հանցակցության ինստիտուտի հարաբերակցության հիմնախնդիրը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 268-281

Խոտհարքների և արոտավայրերի բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության իրավակարգավորման հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 238-249