ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Ծնողի կողմից երեխային և զավակի կողմից անաշխատունակ ծնողին պահելուց չարամտորեն խուսափելու հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը

Գիտական հրատարակություն ԼՂՀ դատական իշխանություն, № 2, 2016
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 37-43

Ծնողից երեխայի օգտին ալիմենտի բռնագանձման օրենսդրական կարգավորումն ու դատական պրակտիկան

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 85-90

Ծովային ելք չունեցող երկրների տարանցիկ իրավունքների իրացման իրավաքաղաքական հիմքերը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2020, № 1 (31)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 21-28

Ցանցում անձնական տվյալների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները․ Անձնական տվյալների շաշտպանության հիմնարար սկզբունքները

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 4, 2020
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 21-25