ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Շահույթի բաշխմանը մասնակցության և կորպորացիայի լուծարման դեպքում ընկերության գույքից որոշակի բաժին ստանալու կորպորացիայի մասնակցի իրավունքները

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 70-81

Շորթման հանցակազմի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները արտասահմանյան երկրներում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 285-292

Շուկայի հասկացությունը և դրա սահմանները Եվրոպական Միությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (19), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 30-34

Շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (10), 2010
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 15-24

Շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի հատուցումից ազատող հանգամանքները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 99-114

Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում անձին հարկադիր բուժման ենթարկելու հիմքերն ու դատավարական հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 562-570