ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (1756)

«Ռիսկ» հասկացությունը պայմանագրային իրավունքում և դրա նշանակությունը հանգամանքների էական փոփոխության վերաբերյալ նորմերի կիրառման պարագայում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (31), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 69-76

Ռոբոտացված տեխնոլոգիաների զարգացման ու կիրառման ազդեցությունը միջազգային հումանիտար իրավունքի կարգավորումների վրա (քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության տեսանկյունից)

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (20), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 82-87

Ռուսաստանի Դաշնության բանկային ոլորտում ճգնաժամային երևույթների հաղթահարման ժամանակակից վարչական-իրավական մեխանիզմներ իրականացնող պետական մարմինները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (37), 2014
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 65-70

Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցման որոշ առանձնահատկություններ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (19), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 65-69