ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքների կիրառման առանձնահատկությունները հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 433-441

Պետական էկոլոգիական փորձաքննության իրավական հիմքերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 586-596

Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվող անկայուն պետականություններում (սիներգետիկ մոտեցում)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 137.3, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 24-39

Պրեզումպցիաների ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 7-41

Պրոբացիոն ծառայության ձևավորման և կայացման անգլիական փորձը և ՀՀ-ում դրա ներդրման հեռանկարները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 247-260

Փաստաբանական էթիկայի դրսևորումը քրեական պաշտպանության ընթացքում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 565 - 582

Փորձագետի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում (գործող իրավակարգավորումը և կատարելագործման հիմնական ուղիները)

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 115-149