ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

(Русский) Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (06), 2009
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2009
Էջեր 26-30

Оրինական ձեռնարկատիրական և այլ տնտեսական գործունեությանը խոչընդոտելու հանցատեսակը ՀՀ քրեական օրենսգրքում

Գիտական հրատարակություն Դատական իշխանություն, N1-2/247-258, 2020
Հրատարակչություն ՀՀ դատավորների միություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 49-61

Օժիտը և ամուսնական ունեցվածքի բաժանումը Կիլիկյան Հայաստանի իրավական փաստաթղթերում և առօրեականության մեջ

Գիտական հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի, №29
Հրատարակչություն Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 375-387

Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն և քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների փոխգործողության հրատապ հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն Դատական իշխանություն, N11-12/245-246, 2019
Հրատարակչություն ՀՀ դատավորների միություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 94-105

Օտարերկրացիներին տրվող անձնական և գույքային արտոնությունները և անձեռնմխելիությունը ըստ Կիլիկիայի հայկական թագավորության կողմից Վենետիկի և Ջենովայի հանրապետությունների հետ կնքած միջազգային պայմանագրերի

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (15), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր 2011
Տարեթիվ
Էջեր 26-31

Օտարերկրյա ռազմական բազայի անձնակազմի նկատմամբ ուղարկող և հյուրընկալող պետությունների քրեական իրավազորության բաշխման հիմնահարցը ժամանակակից միջազգային իրավունքի ներքո

Գիտական հրատարակություն Օրինականություն, 2020, № 117
Հրատարակչություն «Աստղիկ» գրատուն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 76-82