ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նախնական դատական վերահսկողության առարկայի հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 293-309

Նյութական իրավունքի նորմերի սխալ մեկնաբանումը` որպես դատական ակտը վերաքննության կարգով բեկանելու հիմք

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 139.3, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 22-34

Նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայման օբյեկտները քաղաքացիական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 506-517

Նախաքննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 386-395

Նախնական դատալսումները` ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 160-173

Նյութական կամ դատավարական օրենքի նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտման հիմքով դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը և դրա իրավական հետևանքները

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 13-25

Նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներով բողոք ներկայացնելու ժամկետների հետ կապված հիմնահարցերը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 314-325