ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Նախնական դատական վերահսկողության առարկայի հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 293-309

Նյութական իրավունքի նորմերի սխալ մեկնաբանումը` որպես դատական ակտը վերաքննության կարգով բեկանելու հիմք

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 139.3, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 22-34

Նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայման օբյեկտները քաղաքացիական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 506-517

Նախագահական կառավարման ձևի ծագումն ու զարգացումը, բնութագրիչները, պետական իշխանության կազմակերպման մոդելը նախագահական հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (36), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 3-9

Նախաքննական ցուցմունքների դատական դեպոնացումը (Իրավահամեմատական վերլուծություն)

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (23), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 2-6

Նախաքննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 386-395