ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքի գործադրմամբ հանցանքի միջնորդավորված կատարման քրեաիրավական բնութագիրը

Գիտական հրատարակություն Դատական իշխանություն, N1-2/235-236, 2019
Հրատարակչություն ՀՀ դատավորների միություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 30-36

Ֆինանսական իրավախախտման հատկանիշները և դրանց առանձնահատկությունները. ընդհանուր տեսական վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (30), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 34-38

Ֆինանսական հաշտարարի գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները (համաշխարհային փորձ)

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (40), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 80-83