ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (1756)

Ֆինանսական իրավախախտման հատկանիշները և դրանց առանձնահատկությունները. ընդհանուր տեսական վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (30), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 34-38

Ֆինանսական հաշտարարի գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները (համաշխարհային փորձ)

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (40), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 80-83