ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Ձեռնարկատիրական գործունեության իրավանորմատիվային ապահովման համակարգի կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (39), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 63-67

Ձերբակալաված անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության ապահովման երաշխիքները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի

Գիտական հրատարակություն Պետություն և իրավունք, N 2 (64), 2014
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 16-25