ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դատապարտյալների վիկտիմայնացման կանխարգելման հիմնախնդիրները ուղղիչ հիմնարկներում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 203-219

Դատական նախադեպը և միջազգային քրեական դատարանների արդարադատական գործառույթի արդյունավետության հիմնախնդիրը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 141.3, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 66-76