ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Դատապարտյալների վիկտիմայնացման կանխարգելման հիմնախնդիրները ուղղիչ հիմնարկներում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 203-219

Դատաիրավական բարեփոխումների դերը սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությունների կանխորոշման հարցում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (10), 2010
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 2-9