ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Չվերադարձնելու (non-refoulement) սկզբունքը փախստականների միջազգային – իրավական պաշտպանության մեխանիզմում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 493-505

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության սահմանադրական կարգի հիմունքները և առանձնահատկությունները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (18), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 19-27

Չծնված երեխայի իրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները երեխայի իրավունքների համատեքստում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (21), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 21-24

Չճանաչված պետության իրավունքի և պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչումը ու կիրառումը (միջազգային մասնավոր-իրավական հիմնախնդիրներ)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 27-39

Չճանաչված պետության միջազգային օդային հաղորդակցության իրականացման արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 97-103

Չճանաչված պետությունները և տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները. միջազգային իրավական վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 104-108

Չճանաչված պետությունների իրավաբանական ակտերի ճանաչման հիմնախնդիրը քաղաքացիական շրջանառությունում և նոտարական պրակտիկայում

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 78-84