ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2065)

Ցանկալի վարքագծի իրավական խթանման հիմնահարցերը․փափուկ ուղղորդման տեսության (nudge theory) կիրառությունը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 49-64

Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը որպես քրեական դատավարության սահմանադրաիրավական հիմք

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2016 № 2 (20)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 76-84

«Ցեղասպանություն» հասկացության տեսական և պատմական վերլուծությունը

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 7, 2019
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 40-43

Ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բժշկական գաղտնիքի հրապարակման հանցակազմի համատեքստում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 476-494

Ցեղասպանության ընթացքում մարդու իրավունքների ամրագրման և իրականացման իրավական կարգավորումների հիմնահարցերը

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 7, 2019
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 44-46

Ցեղասպանություն. հասկացության վերաիմաստավորում

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 3, 2020
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 47-51