ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2048)

Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 31-44

Բլանկետային նորմերով հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 335-351

Բանկային գաղտնիքի մատչելիության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետության

Գիտական հրատարակություն Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, № 2 (2), 2019
Հրատարակչություն Արդարադատության ակադեմիա
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 40-50

Բարի կամքի և բարեխղճության սկզբունքների հասկացության հիմքերը Ֆրանսիայի, Անգլիայի և Գերմանիայի օրենսդրություններում և դրանց հարաբերակցությունը իրավունքի չարաշահման ինստիտուտի հետ

Գիտական հրատարակություն Դատական իշխանություն, N3-4/225-226, 2018
Հրատարակչություն ՀՀ դատավորների միություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 55-66

Բարիքը և օգուտը՝ որպես իրավունքի համընդհանուր արժեքային հատկանիշներ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (31), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 2-7