ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (931)

Из архива Левона Мкртчяна. Письма к М. С. Петровых. (1965–1975) (Լևոն Մկրտչյանի արխիվից: Նամակներ Մ. Ս. Պետրովիխին (1965-1975))

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (1)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 16-31