ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ (95)

«Կաճառ» գիտական կենտրոնը և Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունը

Գիտական հրատարակություն «Կովկասը` մեր ընդհանուր տուն» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 21-26

Կանանց գործունեությունը հասարակական-բարեգործական ընկերություններում և միություններում Արցախի ազգային-ազատագրական պայքարի ժամանակ (1988-1994թթ.)

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 16-19

Կանանց մասնակցությունը արցախահայության ազգային-ազատագրական պայքարի պատերազմական փուլին (1991-1994թթ.)

Գիտական հրատարակություն Հայագիտական ուսումնասիրություններ (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), 5, 2014
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 136-149