ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

XIII Դարի Արցախի իշխանաց իշխան, թագավոր Հասան-Ջալալ-Դոլայի ծագումը և գործունեությունը

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 177-186

XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի Արցախի մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները

Գիտական հրատարակություն «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն Երևանի համալսարան
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 88- 95