ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Բաղդասար մետրոպոլիտ Հասան Ջալալյանի և Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանցի լուսավորական գործունեությունը Արցախում 1800-1880-ական թթ.

Գիտական հրատարակություն «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 4-6, 2013
Հրատարակչություն ՍԻՄ
Վայր Վանաձոր
Տարեթիվ 2013
Էջեր 79-83

Բանահյուսական նյութերի կենցաղավարումը Շուշիի շրջանում (ըստ 1970 թ. դաշտային նյութերի)

Գիտական հրատարակություն «Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան» Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Հրատարակչություն Գիտություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 351-359