ԱՐՑԱԽԻ (ՂԱՐԱԲԱՂԻ) ԲԱՐԲԱՌ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ (61)

Պատմական անձանց վիպական կերպավորումը Արցախի բանահյուսության մեջ

Գիտական հրատարակություն «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն Երևանի համալսարան
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 325-336