ԱՐՑԱԽԻ (ՂԱՐԱԲԱՂԻ) ԲԱՐԲԱՌ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ (61)

Հնչյունական իրողությունները Գուսան Աշոտի բարբառային տաղերում

Գիտական հրատարակություն «Կովկասը` մեր ընդհանուր տուն» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 336-342